سخنرانی

سخنرانی

  • سخنرانی با موضوع «نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت» – دانشگاه هنر- ۱۳۹۵
  • سخنرانی با موضوع « معماری منظر چیست؟»- سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان- ۱۳۹۵
  • سخنرانی با موضوع «منظر در آثار معماران معاصر ایران» – نظام مهندسی قزوین- ۱۳۹۵
  • سخرانی با موضوع «منظر یادمانی جنگ» در سمینار «جنگ و منظر»- موزه هنرهای معاصر- تهران- 1395
  • سخنرانی با موضوع «برنامه ریزی منظر شهری»- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – 1395
  • سخنرانی با موضوع« باغهای فرانسوی» در نشست بازخوانی تاریخ معماری- دانشگاه شیراز- 1394
  • سخنرانی با موضوع ” درآمدی بر ارزیابی منظر” در کارگاه نظریه های نو، پژوهشکده نظر، شهریور 1392
  • ۲۰۱۲ : ارائه متد CODD و برنامه ®SustainPro در سمینار PRINCIP ، ژوئن 2012، ENSGSI، نانسی، فرانسه (به زبان فرانسه)
  •  ۱۳۸۷ : « بازشناسی معماری مسجد جامع عتیق شیراز »، همایش بین المللی مکتب شیراز، آذرماه ۱۳۸۷ شیراز