سفر اکتشافی

سفر اکتشافی چیست؟ مشاهده و تجربه نزدیک فضاها و مکانهای مختلف جهت قرائت منظر و تدوین نتایج آن در قالب یک فعالیت میدانی است.

ادامه مطلب »

معماری و حق

اجرای طراحی و ساماندهی مجدد مرکز چند‌منظوره «له آل» به سال ۲۰۰۳ باز می‌گردد؛ زمانی که شهرداری منطقه یک پاریس با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری

ادامه مطلب »

آنچه از دنیا دیده ام