سخنرانی

سخنرانی با موضوع«نقش هنر شهری در هویت بخشی و سرزندگی شهری»- دانشگاه بین المللی امام خمینی-  آبان ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «نماهای شهری و کنترل اغتشاش بصری» – تهران- مهرماه ۱۳۹۸

سخنرانی با موضوع «نقش هنر شهری در ارتقای کیفیت زندگی در شهر» – مشهد – مرداد ۱۳۹۸

سخنرانی با موضوع «زیباسازی یا هویت بخشی» تهران به کدامیک نیاز دارد؟ – خانه فرهنگ و هنر- دی ماه ۱۳۹۷

کارگاه یک روزه با عنوان طراحی پارک- همدان- اردیبهشت ١٣٩۶

سخنرانی با موضوع «نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت» – دانشگاه هنر- ۱۳۹۵

سخنرانی با موضوع « معماری منظر چیست؟»- سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان- ۱۳۹۵

سخنرانی با موضوع «منظر در آثار معماران معاصر ایران» – نظام مهندسی قزوین- ۱۳۹۵

سخرانی با موضوع «منظر یادمانی جنگ» در سمینار «جنگ و منظر»- موزه هنرهای معاصر- تهران- ۱۳۹۵

سخنرانی با موضوع «برنامه ریزی منظر شهری»- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – ۱۳۹۵

سخنرانی با موضوع« باغهای فرانسوی» در نشست بازخوانی تاریخ معماری- دانشگاه شیراز- ۱۳۹۴

سخنرانی با موضوع ” درآمدی بر ارزیابی منظر” در کارگاه نظریه های نو، پژوهشکده نظر، شهریور ۱۳۹۲

۲۰۱۲ : ارائه متد CODD و برنامه ®SustainPro در سمینار PRINCIP ، ژوئن ۲۰۱۲، ENSGSI، نانسی، فرانسه (به زبان فرانسه)

 ۱۳۸۷ : « بازشناسی معماری مسجد جامع عتیق شیراز »، همایش بین المللی مکتب شیراز، آذرماه ۱۳۸۷ شیراز