فیلم مستند کوتاه

  • ۱۳۹۷: دنیای نامتعارف هند / لینک در آپارات
  • ۱۳۹۵: Let the earth breathe / لینک در یوتیوب
  • ۱۳۹۴: اکسپو در یک دقیقه/ مروری کوتاه بر اکسپوی میلان / لینک در یوتیوب
  •  ۱۳۸۸: حَسينHassin: مستندی درباره یک سنت تاریخی در عزاداری ماه محرم در شیراز/ مشاور کارگردان
  •  ۱۳۸۷: پژوهش مبتنی بر کشف، فیلم معرفي سفرهاي پژوهشی/ نويسندگی و کارگردانی، با همکاری گروه مستندنگاری، پژهشکده نظر
  •  ۱۳۸۷: فيلم مستند آمستردام/  نويسندگی وکارگردانی، با همکاری  گروه مستند نگاری سفر اروپای شرقی، پژوهشکده نظر
  •  ۱۳۸۶: فيلم مستند خاطرات سفر به اسپانيا و پرتقال/  کارگردانی و تدوین
  •  ۱۳۸۳: فيلم معرفی شرکت فارس تکاب، رپرتاژ آگهی/ کارگردانی و تدوین