مقاله و پژوهش

 • میراث باغ ایرانی، در جست وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب، منظر دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۰، لینک مقاله
 • اولویت بندی عناصر پیاده راه های تفریحی با هدف ارتقای شفابخشی به کمک ادراکات حسی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، لینک مقاله
 • تکوین يك پياده راه، مولفه هاي كالبدي يا فعاليت هاي رفتاري، مجله علمی ترویجی منظر، شماره ۴۴ – آبان ۱۳۹۷
 • طرح كاشت، نقش آفرين منظر باغ، مجله علمی ترویجی منظر، شماره ۴۳- شهریور ۱۳۹۷
 • الگوي توسعه شهري مبتني بر عناصر طبيعي و ارزش آفرين نمونه مورد مطالعه ماديهاي اصفهان و ارزش افزوده آن بر بافت همجوار، مجله علمی پژوهشی باغ نظر شماره ۶۲ – مرداد ۱۳۹۷
 • منظر سروهای تاریخی ایران ، احیای منظر فرهنگی سرو کهنسال منگاباد مهریز، مجله هفت شهر، دوره ۴، شماره ۵۵ و ۵۶، پاییز ۱۳۹۵، صفحه۱۵۵-۱۶۱

 • معماری در اتاق عمل، معرفی الگوی آموزش مبتنی بر سفرهای پژوهشی در رشته معماری منظر، مجله هفت شهر،  دوره ۴، شماره ۵۵ و ۵۶، پاییز ۱۳۹۵، لینک مقاله

 • ساختار کوشک در باغهای خراسان؛ الگویی برای سکونت دائم، فصلنامه هنر و تمدن شرق،‌سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز ۱۳۹۵ لینک مقاله
 • زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم‌ها و مناظر، مجله علمی ترویجی منظر، دوره ۸، شماره ۳۶، پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۶۸-۷۱ لینک مقاله
 • منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره، مجله علمی ترویجی منظر،  دوره ۸، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۶۸-۸۱ لینک مقاله
 • پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی، دوره ۷، شماره ۳۳،، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۶۶-۷۳ لینک مقاله
 • «تفسیر منظرین: رمزگشایی از محوطه های تاریخی»، مجله علمی ترویجی منظر،‌ زمستان ۱۳۹۱ لینک مقاله
 • «علم نقد منظر؛ آیا نقد منظر می تواند علمی باشد؟»،مجله علمی ترویجی منظر، زمستان ۱۳۹۰ لینک مقاله
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی Marché et organisationN° ۱۷  (ژانویه ۲۰۱۳ ) با عنوان:

Evaluation du potentiel de durabilité d’un projet de rénovation urbaine en phase de pré-conception grâce à la Conception à Objectif Désigné  (COD)

 • ارائه مقاله (به عنوان پوستر) در همایش تغییرات شهری در ایران در کشور انگلستاننوامبر ۲۰۱۲ با عنوان:

Sudden decisions cause permanent changes
Urban interventions and their effect on the city fabric
(Case study: Sadr Express way, Tehran)

 • ارائه مقاله در کنفرانس اتحاديه علوم منطقه ای فرانسه (ASRDL) ژوئيه  ۲۰۰۹با عنوان:

La Gestion des Catastrophes Naturelles dans les Métropoles
Les moyens pour l’auto-assistance à l’échelle de quartier
Cas d’étude : Téhéran

 • همایش بین المللی رسانه ها و کاریرد آن در میراث فرهنگی DMACH2008 در کشور اردن- نوامبر ۲۰۰۸ با عنوان:

The Reconstruction & Rehabilitation of World Cultural Heritage Complex of PASARGAD by Using Capabilities of ITC

 • چاپ مقاله در مجله علمی-پژوهشی باغ نظر با عنوان « در آمدی بر شناخت باغ های تاريخی بيرجند»، زمستان ۱۳۸۴
 • ارائه مقاله در همایش نمای ساختمان و سیمای شهر با عنوان «نمای ساختمان؛ قوانین شهری یا سلیقه مردم»، ۱۳۹۰
 • چاپ مقاله در مجله علمی منظر با عنوان «باغی که بازار کفش شد»- زمستان ۱۳۸۸
 • ارائه مقاله در همایش ملی منظر شهری با عنوان «پیامدهای یک تعریف؛ بررسی تعریف گوردن کالن از منظر شهری و اثرات آن در شهر»، ۱۳۸۹
 • ارائه مقاله در بیست و یکمین کنگره بین المللی فرآیندهای مهندسی، پراگ، جمهوری چک (اوت ۲۰۱۴):

«Sustainability evaluation of a circulating fluidized bed boiler using Target CentredDesign», ۲۱st International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2014, Praha, Czech Republic, 23-27 August 2014.

 • ارائه مقاله در چهاردهمین کنگره SFGP  ، لیون- فرانسه (اکتبر ۲۰۱۳):

«Evaluation du potentiel de durabilité d’une chaudière à lit fluidisé circulant grâce à la Conception à Objectif Désigné (COD) », Actes du 14ème Congrès SFGP 2013 à Lyon du 8 au 10/10/2013, Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 104 – 2013, ISBN 978-2-910239-78-7, Ed. SFGP, Paris, France

 • ویراستاری علمی ۴ جلد کتاب از مجموعه دانش زیباسازی، ۱۳۹۰ (ناشر: سازمان زیباسازی شهرداری تهران) تحت عناوین:
  1. انرژی‌های پاک؛ استفاده از انرژی‌های خورشیدی و باد در خدمات شهری
  2. روشنایی تابلوهای تبلیغاتی
  3. مبانی نور و روشنایی در طراحی شهری
  4. اصول نورپردازي حاشیه سبز بزرگراه‏ها؛ تدوين ضوابط و اصول طراحی نورپردازی فضاهای سبز بدنه بزرگراه‏ها
 • ارائه مقاله در همایش مکتب شیراز با عنوان «بازشناخت معماری مسجد جامع عتیق شیراز و تاثیر آن بر مساجد پس از آن»، ۱۳۸۷
 • ارائه مقاله در همایش بین المللی هنر نبوی با عنوان « شهر های ایران مبانی پایداری محله در شهر اسلامی»-دی ماه ۱۳۸۵
 • پذیرش مقاله در همایش زیبایی شناسی دین  با عنوان « مفاهیم تاثیر گذار و تاثیر پذیر در زیبایی شناسی معماری معبد »- دیماه ۱۳۸۴
 • ارسال اصل مقاله به سومین همایش معماری مسجد  با عنوان « تاثیر آداب عملی اسلام بر کثرت تعداد مسجد در سطح شهر»- اردیبهشت ۱۳۸۵
 • ارسال اصل مقاله به سومین همایش معماری مسجد  با عنوان « شاخصه های معماری مساجد محله ای دوره قاجاریه شیراز»- اردیبهشت ۱۳۸۵
 • ارسال اصل مقاله به اولين همايش ملي مديريت بحران زلزله در شهرهاي داراي بافت تاريخي با عنوان « مديريت سوانح و خودامدادي محله‌اي » – خرداد ۱۳۸۵
 • مقاله ” سیمای شهر پاریس در سینما” مجله اینترنتی معماری منظر manzaronline.com-  ۱۳۸۶
 • مقاله “سازمان فضایی شهر بیرجند” مجله اینترنتی معماری منظر manzaronline.com –  ۱۳۸۷
 • مقاله”درآمدی بر شناخت منظر فرهنگی” مجله اینترنتی معماری منظر manzaronline.com –  ۱۳۸۷