همکاری در تالیف و ترجمه کتاب

چنانچه تمایل دارید که در تالیف و یا ترجمه کتاب از زبانهای انگلیسی / فرانسوی مشارکت داشته باشید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

چهارچوب همکاری به این صورت است که مترجم/مترجمان به صورت هفتگی بخشی از کار را پیش خواهند برد و تحویل مسئول ترجمه خواهند داد. بخش های تحویلی پس از بررسی توسط مسئول ترجمه و اصلاحات زیر نظر مستقیم بنده، تایید و تکمیل گردیده و نهایی خواهد شد.

پس از تکمیل کار، در قالب یک فعالیت گروهی و متناسب با سهم مشارکت هر فرد برای انتشار اقدام خواهد شد. بدیهی است که عواید (معنوی و مادی) اثر متعلق به همه مشارکت کنندگان و به تناسب میزان فعالیت شان خواهد بود.

داوطلب همکاری در تالیف / ترجمه کتاب

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 500 MB.