پروژه حرفه ای

  • مدیر پروژه «ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای شهری- منطقه یک »، مهندسین مشاور نقش پایدار- ۱۳۹۶
  • طرح مطالعاتی «بررسی تجربیات پروژه های محرک توسعه در بافتهای فرسوده » – سازمان نوسازی شهر تهران- ۱۳۹۵
  • پروژه «باغ ایرانی»-طراحی فاز یک و دو- مهندسین مشاور پژوهشکده نظر- ۱۳۸۸
  • پروژه «باغ موزه قصر»-طراحی فاز یک و دو – مهندسین مشاور پژوهشکده نظر- ۱۳۸۶
  • مجری پروژه مبانی ساماندهی دولتخانه صفوی قزوین – کارفرما: میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان قزوین- ۱۳۸۸
  • مسئول مطالعات معماری طرح پژوهشی مکتب معماری قزوین-۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
  • مسئول مطالعات معماری پروژه مطالعاتي «تدوین معيارهاي اصلی طراحي معماری اماكن جمعي شهري به منظور پدافند غيرعامل» ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- ۱۳۸۶
  • مسئول فني پروژه مطالعاتي «رهنمودهاي مكانيابي ، طراحي و تجهيز فضاي باز و بسته پروژه‌هاي مهم كشوري به منظور پدافند غيرعامل » رزمي مهندسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  ۱۳۸۵