کتاب / تألیف / ترجمه

کتاب‌های منتشر شده:

۱۳۹۶: گزیده تاریخ باغ و منظر شهری – فرانسه به فارسی (مقابله با متن انگلیسی)-انتشارات آریاسگال (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

۲۰۱۳: طراحی اکولوژیک  و نوآوری،  تالیف گروهی(به زبان فرانسه)

Éco-conception, conception et innovation, Les nouveaux défis de l’entrepriseL’Harmattan, I.S.B.N. 9782343004013

کتاب‌های در حال انتشار:

  • شیوه های طراحی منظر، تام ترنر ، انگیسی به فارسی

کتاب‌های در حال ترجمه:

  • اصول طراحی منظر ، تیم واترمن، فرانسه به فارسی (مقابله با نسخه انگلیسی)
  • بیست و چهار سبک باغسازی، تام ترنر، انگیسی به فارسی
  • منظر سوم -ژیل کلمان،  فرانسه به فارسی