نویسنده: top-manzarin-admin

آوریل 06, 2017

سفر اکتشافی

سفر اکتشافی چیست؟ مشاهده و تجربه نزدیک فضاها و مکانهای مختلف جهت قرائت منظر و تدوین نتایج آن در قالب یک فعالیت میدانی است.

سپتامبر 07, 2014

سخنرانی با موضوع ” درآمدی بر ارزیابی منظر” در کارگاه نظریه های نو، پژوهشکده نظر، شهریور ۱۳۹۲

مارس 08, 2013

کتاب Eco-conception, conception et innovation

Marché et organisations ۲۰۱۳/۱ (N° ۱۷) Pages : 182 ISBN : 9782343004013 DOI : 10.3917/maorg.017.0017 Éditeur : L’Harmattan Résumé Français Concevoir des produits durables est