دسته: رزومه

آوریل 06, 2017

سفر اکتشافی

سفر اکتشافی چیست؟ مشاهده و تجربه نزدیک فضاها و مکانهای مختلف جهت قرائت منظر و تدوین نتایج آن در قالب یک فعالیت میدانی است.