دسته: کشکول (یادداشت های پراکنده)

نوامبر 03, 2013

> باغی که بازار کفش شد

نگاهی به پیاده راه سپهسالار (خیابان صف) خيابان سپهسالار كه امروزه آن را به عنوان راسته كفش فروشان می شناسيم، درگذشته ای نه چندان دور