برچسب: نقد منظر

ژانویه 06, 2015

سندی تاریخی از نقد باغ ورسای

نقد آثار بزرگ، غالبا امری دشوار است، به ویژه آنکه دارای مقبولیت نزد عامه مردم هم باشد.  به سختی می توان باور کرد که باغ

دسامبر 26, 2014

وقتی که همه چیز نو می شود

وقتی که مردم به مناسبت سال نو، چهره آراسته کرده و لباس نو بر تن می کنند و برای دید و بازدید از این خانه