دسته: مبانی نظری

فوریه 07, 2014

چرا معماری منظر، فقط «معماری منظر» است؟

بارها از زبان حرفه مندان و متخصصان رشته های نزدیک به معماری منظر شنیده ایم که این رشته را برآمده از رشته های دیگر یا