دسته: نقد منظر

ژانویه 06, 2015

سندی تاریخی از نقد باغ ورسای

نقد آثار بزرگ، غالبا امری دشوار است، به ویژه آنکه دارای مقبولیت نزد عامه مردم هم باشد.  به سختی می توان باور کرد که باغ

دسامبر 26, 2014

معماری و حق

اجرای طراحی و ساماندهی مجدد مرکز چند‌منظوره «له آل» به سال ۲۰۰۳ باز می‌گردد؛ زمانی که شهرداری منطقه یک پاریس با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری

دسامبر 26, 2014

فضای جمعی موقت و سرنوشت یک مکان

شهرها به مکان ها و فضاهای خاطره انگیزه شان شناخته و در ذهن ثبت می شوند. اما همه مکان هایی که ما امروزه شهرها را

دسامبر 12, 2014

جایی که انسان، شرط کافی است!

نقدی بر پارک آب و آتش به نظر می رسد بیشترین چیزی که مردم را جذب می کند خود مردم هستند.(ویلیام وایت) در حالی که

دسامبر 26, 2013

دانشگاه و شهر؛ به بهانه افتتاح سر در دانشگاه تربیت مدرس

علی‌رغم آنکه سردر دانشگاه تهران در سال۱۳۴۶ ساخته شد اما این رویکرد به طراحی ورودی دانشگاه‌ها استمرار نیافت. هرچند در دهه اخیر مجدداً توجه به

نوامبر 03, 2013

> باغی که بازار کفش شد

نگاهی به پیاده راه سپهسالار (خیابان صف) خيابان سپهسالار كه امروزه آن را به عنوان راسته كفش فروشان می شناسيم، درگذشته ای نه چندان دور