برچسب: منظر شهری

سپتامبر 26, 2014

منظرشهری،محل رویارویی مردم با طراحان

در طراحی منظر شهرها یک تناقض آشکار دیده می شود. از یک سو، متولیان شهری که نمایندگان مردم به شمار می روند، طراحی بخش های

دسامبر 26, 2013

دانشگاه و شهر؛ به بهانه افتتاح سر در دانشگاه تربیت مدرس

علی‌رغم آنکه سردر دانشگاه تهران در سال۱۳۴۶ ساخته شد اما این رویکرد به طراحی ورودی دانشگاه‌ها استمرار نیافت. هرچند در دهه اخیر مجدداً توجه به